Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Adborth a chwynion

Gallwch wneud cwyn os nad ydych yn hapus:

  • gyda'r cyngor a roddwyd i chi

  • am sut rydych chi wedi cael eich trin

  • oherwydd eich bod wedi cael trafferth cysylltu

Dywedwch a oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch pan fyddwn yn cysylltu â chi, er enghraifft maint ffont mwy.

Darganfod sut rydym yn delio â'ch cwynion.

Sut i wneud cwyn

Gallwch wneud cwyn mewn gwahanol ffyrdd - yn dibynnu ar beth mae'n ymwneud ag. 

Os ydych yn cwyno am gyngor mewnfudo

Gallwch gwyno i ni neu i Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC).

Dylech gwyno i’r OISC o fewn 12 mis o gael y cyngor os gallwch.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC)

Llawr 5
21 Bloomsbury Street
Llundain
WC1B 3HF

Ffôn: 0345 000 0046
Ffacs: 020 7211 1553
E-bost: info@oisc.gov.uk

Gwefan: http://oisc.homeoffice.gov.uk/

Os credwch fod ein cyngor wedi gwneud ichi golli arian

Gallwch chi:

  • gwneud cwyn i ni

  • gofyn i gyfreithiwr neu gynghorydd cyfreithiol annibynnol wirio a oes gennych hawliad cyfreithiol yn ein herbyn

Os byddwch yn gwneud hawliad cyfreithiol, ni allwn ymdrin â chwyn am yr un mater nes bod yr hawliad wedi’i orffen.

Os ydych yn cwyno oherwydd bod ein llinellau ffôn yn brysur

Rydyn ni'n gwybod y gall fod yn anodd weithiau cysylltu â ni ar Adviceline. Rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud amseroedd aros yn fyrrach.

Rydym yn argymell eich bod yn ffonio eto ar amser gwahanol, neu'n ceisio cysylltu â ni mewn ffordd wahanol.

Os ydych chi eisiau cwyno am eich Cyngor ar Bopeth lleol, gallwch chi gysylltu â nhw a dweud eich bod chi eisiau cwyno.

Ar gyfer pob math o gŵyn, gallwch gwyno i’n tîm Gwasanaethau Cleient dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein. Os ydych yn cwyno am eich Cyngor ar Bopeth lleol, byddwn yn anfon y gŵyn atynt i ddelio â hi.

Darganfod sut rydym yn storio ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn gwneud cwyn.

Mae gan ein staff yr hawl i wneud eu gwaith heb gael eu trin yn wael - darganfod sut rydym yn delio ag ymddygiad annerbyniol.  

Tîm Gwasanaethau Cleientiaid Cyngor ar Bopeth

Ffôn: 03000 231 900
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm
E-bost: feedback@citizensadvice.org.uk

Anfonwch eich cwyn atom

Defnyddiwch y ffurflen i anfon cwynion atom yn unig – ni fyddwn yn ateb os gofynnwch am gyngor.

(required)
Please enter your full name
(required)
Please enter a valid email address
Enter your phone number if you're happy for us to call you.
This will help us find your local Citizens Advice if you don’t know it.
For example: 30 04 2018
Please enter a valid date
What number did you call?
(required) This will help us find the record of your call.
Please tell us the number you called from
(required)
Please tell us about your complaint
Do you need any extra support when we contact you, for example larger font size?